Vandprøve

Linket i bunden af denne side, er til en af de aktuelle vandprøver, der er taget af vores vand. Det kan ske på ledningsnettet hos en forbruger, eller på vandværket. Der tages også ind imellem andre prøver forskellige steder, som for eksempel i en boring eller for specielt stof man er interesseret i. Her vil kun vises prøver fra ledningsnettet eller afgang fra værket.

Laborant Helle Buus tager vandprøve på værket

Det kan ske at der er en overskridelse af de tilladte mængder. Især er mængden af jordbakterier (også kaldet koliforme bakterier) svær at holde helt på nul. Det kan være en målefejl eller andet. Det bliver altid efterkontrolleret og hvis kontrollen er ok foretages ikke yderligere. Det er uhyre svært helt at undgå overskridelser fra tid til anden. Det er meget strenge krav der stilles. Meget strengere end kravene til vand på flaske eller for ikke at nævne at der er MRSA bakterier i hver anden pakke svinekød der må sælges i danske butikker. Så længe det blot er en enkelt koliform bakterie er det ikke noget at være nervøs for. Hvis du spiser en frugt eller en radise uden at skrubbe den under vandhanen, indtager du adskillige koliforme bakterier. Det er en helt anden sag hvis det skulle være E.koli. Der er det straks meget værre og der bliver sat forskellige tiltag igangsat for at finde kilden og stoppet forureningen. Det er heldigvis meget sjældent.

Her er et par af de seneste vandprøver.  De er gode og overholder grænseværdierne.

AR-18-CA-00706202-01 Klik på link for at se

AR-18-CA-00654238-01 Klik på link for at se

AR-19-CA-00782173-01 Klik på link for at se

FriskolenAR-19-CA-00830950-01 Klik og se

April 2021 Dette er en udvidet prøve med en masse forskellige mulige forureningsstoffer. Kun et viser et beskedent målbart resultat. Det er DMS som er i en meget ringe grad i vandprøven. Det er langt under hvad den lovligt må være men den er ikke ønsket og vi gør hvad vi kan for helt at undgå den. En ny boring er meget dyr og vi håber at kunne bruge den boring fuldt ud senere. Vi kan ikke undvære den boring hvis en af de andre bliver ramt af en skade eller bliver forurenet.