Aktuelt

Hvad sker der vedrørende vandværket

Der er sket en udskiftning af de gamle Sensus vandmålere, til en ny og meget mere brugervenlig måler. Den er af mærket Kamstrup som er dansk, og for øvrigt er brugt af hovedparten af vandværkerne på Bornholm, offentlige eller private. Den har indbygget sender til fjernaflæsning og holdbare batterier. De er lovet at kunne fungere til 2032.

Alle målere er nu udskiftet og der mangler bare at Bornholms Forsyning får den nye fjernaflæsning helt på plads.

Af andre nyheder er der anskaffet 2 nye yderdøre af plast i stedet for de gamle trædøre der havde slået sig skæve og ikke kunne slutte tæt. Det er væsentligt at man kan holde kryb og kravl ude af hensyn til hygiejnen.

Henning Nielsen og Ole Boyer på gaden med et praktisk transportmiddel. Det er dog kun i selve byen vi benytter trillebør.
Den nye vandmåler. Det er de store tal der angiver forbruget i kubikmeter.

Pas på vinteren

Undgå frostskader på dine vandrør

En vinter med frostgrader kan gøre stor skade på dine vandrør. Derfor har vi samlet nogle tips til, hvordan du undgår skader på rør i dit hus eller sommerhus.

Hvad gør jeg, hvis der er is i rørene?

Du kan selv forsøge at tø isen op ved for eksempel at lægge varme håndklæder om rørene, men det kan tage lang tid, hvis problemet er slemt. I de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, som vil tø isen hurtigt op. Brug aldrig varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op.

Hvad gør jeg, hvis vandrøret er sprunget?

Har du et sprunget vandrør, bør du hurtigst muligt få lukket for din hovedhane, så der ikke løber vand ud i boligen. På den måde begrænser du skaden og undgår, at din næste vandregning bliver meget stor. Kontakt derefter en vvs-installatør, som kan reparere de ødelagte rør og eventuelt flytte dem, hvis det er nødvendigt. Anmeld herefter skaden til dit forsikringsselskab.

Vær opmærksom på din forsikring

Det er altid en god ide at tjekke, om din forsikring dækker uheld, som følge af, at du ikke har haft nok varme på. Hvis du har sommer- eller fritidshus, bør du også undersøge, om din forsikring dækker, hvis der sker en skade som følge af frost i uopvarmede bygninger.Publiceringsdato: 10/01 2019