Aktuelt

Hvad sker der vedrørende vandværket

Der er sket en udskiftning af de gamle Sensus vandmålere, til en ny og meget mere brugervenlig måler. Den er af mærket Kamstrup som er dansk, og for øvrigt er brugt af hovedparten af vandværkerne på Bornholm, offentlige eller private. Den har indbygget sender til fjernaflæsning og holdbare batterier. De er lovet at kunne fungere til 2032.

Alle målere er nu udskiftet og der mangler bare at Bornholms Forsyning indkører den nye fjernaflæsning. Det var ikke muligt at nå at få det nye system til at fungere stabilt, så aflæsningen er i år 2017 manuel af forbrugeren. Det er kun til forsyningen der skal aflæses. Vandværket får tallet fra dem. Fjernaflæsningen vil for fremtiden ske via fjernvarmemåleren, og for de som ikke har fjernvarme skal det ske via en ny elmåler, som vil blive monteret sidst på året.

Af andre nyheder er der anskaffet 2 nye yderdøre af plast i stedet for de gamle trædøre der havde slået sig skæve og ikke kunne slutte tæt. Det er væsentligt at man kan holde kryb og kravl ude af hensyn til hygiejnen.

Henning Nielsen og Ole Boyer på gaden med et praktisk transportmiddel. Det er dog kun i selve byen vi benytter trillebør.
Den nye vandmåler. Det er de store tal der angiver forbruget i kubikmeter.