Kontakt bestyrelse

Her er kontaktoplysninger til bestyrelsens medlemmer.

Formand       Peter Grønvall
Gudhjemvej 17
3760 Gudhjem
Mobil telefon: 24269092
Privat fastnet tlf. 56498137
E.mail : oesterlarsvand@dlgmail.dk

Kasserer Lone Kofoed Tlf. 56498019
Næstformand Bent Knudsen Tlf 23413071
Sekretær Henning Nielsen TLF. 27201284
Vandværkspasser Ole Boyer Pedersen Tlf. 22598141

Supleant i bestyrelsen efter Kim
Bestyrelsesmedlem Kim Due 

Udtrådt på grund af fraflytning