Elektronisk kort

Vi har nu fået udarbejdet et elektronisk kort som kan du gå ind på fra nettet og se hvor vore vandledninger er gravet ned. Til brug for entreprenører er der en ordning de skal benytte for at sikre sig at de ikke graver i vore ledninger. Men for almenheden er det jo også meget godt at vide hvor vandet ligger. Ikke mindst i en situation med vandlæk hvor tips fra forbrugerne er den hurtigste vej til at opspore en utæthed.

Brug ikke kortet som rettesnor for gravning. Der er unøjagtigheder her og der, så der er ikke noget ansvar fra vandværket, over for private der graver i vores rør. Graveentreprenører får udstedt et nøjagtigt kort og bærer selv ansvaret, hvis det ikke er blevet indhentet fra værket. Men hvis du ikke kan finde din stophane er det jo en hjælp til at søge, det rette sted på grunden.

Her er et link til kortet https://osterlarsvandgis.vandnet.dk