Om vandværket

Pumpesalen med de lukkede filtre i venstre side

OM VANDVÆRKET
Østerlars vandværk er et andelsselskab ejet af forbrugerne og som driver det private vandværk. Der er ca. 350 forbrugssteder med hovedsagelig private boliger og større og mindre landbrug som aftagere af vores vand.

Der bliver oppumpet 60000 kubikmeter vand fra 4 boringer som er beliggende med 1 boring i nærheden af værket og 1 på ejendommen Niagara længere mod vest samt 2 boringer  endnu længere mod vest i dalen ved Bakkegård på Risenholmsvej. De 2 boringer nærmest værket giver fint nitratfrit men okkerholdigt vand. Det er dog ikke noget værket ikke kan håndtere så det må kaldes rigtigt godt vand. Boringerne ved Bakkegård kan give store mængder vand men det indeholder lidt for meget nitrat og det er ikke ønskeligt. Det holder sig under de fastsatte grænseværdier så det er ikke noget aktuelt problem, og når vi blander de 4 boringers vand inden det sendes ud til forbrugerne giver det et fint og velsmagende produkt.

Hvad laver de på det vandværk?

Slam-bassin til bundfældning af okker fra filterskyl.

Vandværket blev pålagt at ændre den hidtidige udledning af skyllevand fra filtrene, som har eksisteret siden værket blev bygget. Skyllevandet der indeholder okker og andre naturlige mineraler fra filtreringen, udgør en forurening der kan skade livet i Præstebækken, som modtager vandet. Der bliver udledt ca. 5 kubikmeter pr. skyl der sker hver 4. dag. I det nye slambassin står vandet og bundfælder i 3 dage. Der er samlet et lag på ca.12 cm. okkerslam på det første år filteret har været i brug.