Aktuelt

 

Generalforsamling er afholdt Torsdag d. 20 august 2020

Der blev indvalgt 2 nye medlemmer som bydes velkommen. Det er Per Dam og Susanne Höy . Samtidig er 2 hidtidige medlemmer udgået af bestyrelsen. Den hidtidige formand og medlem igennem 37 år, Peter Grønvall har trukket sig tilbage og overladt roret til yngre kræfter. Vi takker for den lange tjeneste i lokalsamfundets interesse og håber for ham og fru Kirsten et godt otium. Også Kim Due er gået ud i den seneste valgperiode på grund af fraflytning.

Den nye bestyrelse kan ses under Kontakt bestyrelse Klik her


Hvad sker der vedrørende vandværket.

Der er i juli 2020 blevet anskaffet et nyt automatik til vandværket. Det hedder Grundfos Remote Management og er en modernisering af alarmer og en udvidelse af de muligheder der er for kontrol med pumper og rentvandsbeholdere. Det giver mulighed for at kontrollere en række oplysninger der kan give værdifuld hjælp til at styre vandforsyningen. Der er mulighed for at følge med i pumpernes drift og hvornår de har kørt. En ting jeg særlig kan lide er muligheden for at se hvor meget vand vi har i rentvandstankene på min mobiltelefon. Det giver ro til at sove i visheden om at alt kører normalt. Og gør det ikke det, giver alarmen en advarsel så betids at man kan nå at gribe ind.

Der er sket en udskiftning af de gamle Sensus vandmålere, til en ny og meget mere brugervenlig måler. Den er af mærket Kamstrup som er dansk, og for øvrigt er brugt af hovedparten af vandværkerne på Bornholm, offentlige eller private. Den har indbygget sender til fjernaflæsning og holdbare batterier. De er lovet at kunne fungere til 2032.

Alle målere er nu udskiftet og der mangler bare at Bornholms Forsyning får den nye fjernaflæsning helt på plads.

Af andre nyheder er der anskaffet 2 nye yderdøre af plast i stedet for de gamle trædøre der havde slået sig skæve og ikke kunne slutte tæt. Det er væsentligt at man kan holde kryb og kravl ude af hensyn til hygiejnen.

Henning Nielsen og Ole Boyer på gaden med et praktisk transportmiddel. Det er dog kun i selve byen vi benytter trillebør.

 

Den nye vandmåler. Det er de store tal der angiver forbruget i kubikmeter.

Pas på vinteren

Undgå frostskader på dine vandrør

En vinter med frostgrader kan gøre stor skade på dine vandrør. Derfor har vi samlet nogle tips til, hvordan du undgår skader på rør i dit hus eller sommerhus.

Hvad gør jeg, hvis der er is i rørene?

Du kan selv forsøge at tø isen op ved for eksempel at lægge varme håndklæder om rørene, men det kan tage lang tid, hvis problemet er slemt. I de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, som vil tø isen hurtigt op. Brug aldrig varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op.

Hvad gør jeg, hvis vandrøret er sprunget?

Har du et sprunget vandrør, bør du hurtigst muligt få lukket for din hovedhane, så der ikke løber vand ud i boligen. På den måde begrænser du skaden og undgår, at din næste vandregning bliver meget stor. Kontakt derefter en vvs-installatør, som kan reparere de ødelagte rør og eventuelt flytte dem, hvis det er nødvendigt. Anmeld herefter skaden til dit forsikringsselskab.

Vær opmærksom på din forsikring

Det er altid en god ide at tjekke, om din forsikring dækker uheld, som følge af, at du ikke har haft nok varme på. Hvis du har sommer- eller fritidshus, bør du også undersøge, om din forsikring dækker, hvis der sker en skade som følge af frost i uopvarmede bygninger.Publiceringsdato: 10/01 2019