Historie omkring vandværket

Vandværket som det så ud med de to beluftningstårne.

Bestyrelsen som den så ud engang. Tre nuværende medlemmer er med. Der er ikke så hurtig udskiftning i den bestyrelse.

 Dette er talen formanden holdt i forbindelse med festligholdelse af 50 års jubilæumet: Den fortæller det meste om opstarten og videreudviklingen af vandværket.

 

Østerlars Vandværk. Den 16 August 1960 indkaldte Østerlars Borgerforenings vandværksudvalg til stiftende Generalforsamling på Hotel Østerlars . Formand for Borgerforeningen Kaj Kristensen bød velkommen til de Ca 20 beboere. Efter en del spørgsmål som blev besvaret af Kaj & Erik Anker Hasle nåede man frem til at det var påkrævet med et vandværk i Østerlars Stationsby.

Følgende bestyrelse blev valgt :

Chr Larsen Hotellet

Kaj Kristensen Post

Herluf Olsen Pedel

H P Dahl Skomager

Poul Due Karetmager

Suplanter ;

Ingvar Hansen Benzin & Slagteriudsalg .

Carl Andersen Murer

21 Januar 1961holdt man bestyrelses møde. Alle var mødt .

Carl & Erik Anker forelagde planer for anbringelse af pumpestation hovedledninger 3260 m Kr. 92,762,00 .

Jordarbejdet var ikke med i prisen .

31 andelshavere havde tegnet sig + mejeri og Hovedskolen. Det blev besluttet at tilbyde menighedsrådet en vandledning, til præstegården & kirker og omliggende ejendomme, hvis de vil med mod et tilskud til vandledning på 2500,00 kr

Der var søgt om kommunegaranti til et lån på 100000,00 kr Som man fik gennem Andelsbanken . Det blev besluttet at søge om statstilskud på 100000,00 kr til arbejdsmandsarbejdet . Historie ( Præsten )

Den 4 – 7 kl 13,15 1962 kom der vand på.

Den 14 – 8 blev der holdt indvielse af vandværket på hotellet med en kop kaffe .

Der var kun vandværksvand til beboere inden for byskiltene. Efterfølgende er ledningsnettet udbygget i mindre etaper .

Bækkegård Glaseregård

Østerlars savværk Thorsminde

Og man søgte efter mere vand og fandt det oppe ved Bakkegård .

79 – 80 op til Stavsdalvej 72 Egelund Hjortevej Lærkesø. Og op til Oxholmvej 3Videre til Åsedamsvejen og videre ad Studebyvej til Risenholmsvej til Vestre skole. Skovløberhusene .Det samme ad Gamlevældevejen ned til Kofoed Gamjevældegård & Bent Jørgensen & Smedevej og Skovsmindevej Åløsevej Vietsvej til Stavsdalvej op til Løvhj videre til 2 sommerhuse i skoven Flæskedalsvej Åsedamsvej mod Østerlars Kjeldsebyvej Stavsdalvej 74 Nydal Åsedamsvej

1988 blev Vandværket udvidet

I år 2000 blev udpumpningsanlægget fornyet.  De 2 trykbeholdere fjernet. Erstattet af 2×2 Pumper der er VLT styrede det vil sige at pumperne kører med den hastighed der er behov for for at holde et bestemt tryk på ledningerne til jer forbrugere.

Gamle pumper fra før hydrofor-beholderne blev fjernet. I forgrunden en grønmalet sikkerhedsventil. De gamle el-skabe i højre side har vi endnu. Det var godt kram man lavede dengang.

Tilbage til Om Vandværket